Monitorovací výbor schválil 8 projektových žiadostí a stanovil dátum pre 3. hodnotiace kolo


20.03.2018
Obrázok k akcií Monitorovací výbor schválil 8 projektových žiadostí a stanovil dátum pre 3. hodnotiace kolo
Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko schválil na svojom 5. zasadnutí 20. - 21. marca 2018 v Trnave 8 z 13 predložených projektových žiadostí.

Uzávierka podávania žiadostí pre 3. hodnotiace kolo je 29. júna 2018. Výber projektov sa uskutoční na zasadnutí monitorovacieho výboru 24. a 25. októbra 2018.

Skočiť na hlavné menu