Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.sk


Dátum: 01.07.2016

Obrázok k aktualite Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.sk
Stránka OP KŽP bola aktualizovaná v sekcii Aktuality a v sekcii Aktuálne výzvy/Harmonogram výziev:
 
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 3:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/  
 
 
Skočiť na hlavné menu