OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"


Dátum: 02.03.2018

Obrázok k aktualite OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"
MŠVVaŠ SR informuje, že k výzve V základnej škole úspešnejší s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 bude vyhlásené ďalšie kolo pre prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. O termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla MŠVVaŠ SR.

Skočiť na hlavné menu