Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 26.02.2018 vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje. Prílohy k výzve sú dostupné tu.
Skočiť na hlavné menu