Výzva na výber odborných hodnotiteľov v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier
VÝSKUMNÁ AGENTÚRA ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier.

Dátum vyhlásenia výzvy: 17.1.2018

Výzvu a prílohy nájdete tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov


Skočiť na hlavné menu