Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.sk


Dátum: 24.06.2016

Obrázok k aktualite Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.skWebové sídlo www.op-kzp.sk bolo aktualizované o nasledovné oznamy:


 

1.  Aktualizácia v časti Aktuality:

- Oznam o zverejnení usmernenia:

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-zverejneni-usmernenia-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-z-op-kzp-s-poradovym-cislom-6/

- Oznam o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy:
http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/informacia-o-presiahnuti-vysky-financnych-prostriedkov-pre-kategoriu-ziadatela-subjekty-uzemnej-samospravy-2/


2. V časti Výzvy/aktuálne výzvy zverejnenie Usmernenia č. 2 : http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/6-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2015-6/


Skočiť na hlavné menu