Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok


Dátum: 20.12.2017

Obrázok k aktualite Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24

Zoznam schválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – II. hodnotiace kolo


Skočiť na hlavné menu