Výzvy


Dátum: 02.06.2016

Obrázok k aktualite Výzvy
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) zverejnila dňa 31.05.2016 dve nové výzvy a to: výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK a výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR na webovej stránke www.opvai.sk.

 
Výzvy možno nájsť prostredníctvom odkazov:
https://www.opvai.sk/media/11692/opvai_vyzva_pvvc2_3152016.pdf
https://www.opvai.sk/media/11696/opvai_vyzva_dsv.pdf
 
 

Skočiť na hlavné menu