Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ v Žilinskom kraji


Dátum: 14.11.2017

Obrázok k aktualite Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ v Žilinskom kraji

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“.
Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dátum:
14. novembra 2017 (utorok) o 8:15 hod.

Miesto:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 7.11.2017, 12:00 hod.  na e-mail ipc@zilinskazupa.sk.

Pozvánka
Návratka


Skočiť na hlavné menu