Ďalšie programy


Operačný program Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky
Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020 MPSVR SR 55 112 543 €
Spolu: 55 112 543 €
Skočiť na hlavné menu