Indikatívny harmonogram výziev na rok 2017


Dátum: 09.10.2017

Obrázok k aktualite Indikatívny harmonogram výziev na rok 2017
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017.
 
 
Skočiť na hlavné menu