Nediskriminácia by mala byť samozrejmosťou aj vo fondoch EÚ


Dátum: 03.10.2017

Obrázok k aktualite Nediskriminácia by mala byť samozrejmosťou aj vo fondoch EÚ
Dňa 28.9.2017 sa v účelovom zariadení Bystrica uskutočnila v poradí druhá konferencia organizovaná Úradom vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  zameraná na oboznámenie s problematikou napĺňania horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácie v programovom období európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020. Konferencia sa konala v gescii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V rámci prvého panelu zazneli informácie týkajúce sa dočasných vyrovnávacích opatrení z hľadiska etnicity a rodu pri využívaní štrukturálnych fondov, ktoré sú kompenzáciou sociálnych a ekonomických znevýhodnení, integrujú znevýhodnené osoby a podporujú rôznorodosť. Súčasne boli predstavené účastníkom konferencie európske antidiskriminačné smernice ktorých cieľom bola harmonizácia práva členských štátov pre poskytnutie ochranu v ustanovených oblastiach. Druhá časť konferencie sa zameriavala na konkrétne projekty, pri ktorých boli úspešne využité spomínané opatrenia v rámci čerpania prostriedkov EÚ ako napríklad Deaf Kebab - projekt zamestnávania nepočujúcich, či Komunitné združenie Horehronie, ktorého cieľom je zblížiť rómske a nerómske obyvateľstvo v danej oblasti. Posledný panel bol zameraný predovšetkým na aktívnu diskusiu účastníkov na hľadanie konkrétnych možností implementácie rovnosti mužov a žien v praxi napr. znižovaním horizontálnej a vertikálnej rodovej nerovnosti, otázkami mzdového znevýhodnenia žien, či zosúladenia pracovných a rodinných povinností. V závere bola predstavená brožúra Horizontálne princípy Nediskriminácia, Rovnosť mužov a žien v programovom období 2014-2020, ktorú vydal Úrad vlády Slovenskej republiky pre MPSVR SR. Materiál obsahuje základný prehľad pojmov a prístupov pri napĺňaní horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.

Skočiť na hlavné menu