Aktualizácia www.op-kzp.sk


Dátum: 18.05.2016

Obrázok k aktualite Aktualizácia www.op-kzp.sk
Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo aktualizované v sekcii Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok o zoznam pre výzvu OPKZP-PO1-SC121/122-2015: http://www.op-kzp.sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-ziadosti/ ku dňu 17. 05. 2016.
 
Skočiť na hlavné menu