7. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH


Dátum: 19.06.2018

Obrázok k aktualite 7. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP RH

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným 7. riadnym zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OP RH zápisnicu zo 7. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH a uznesenie prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

 


Skočiť na hlavné menu