Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.sk


Dátum: 04.04.2016

Obrázok k aktualite Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.sk
Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo aktualizované v nasledovných sekciách:
 
Aktualizácia v časti Projekty / Zoznam schválených a neschválených žiadostí o NFP: http://www.op-kzp.sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-ziadosti/

Aktualizácia v časti Projekty / Zásobník žiadostí o NFP:  http://www.op-kzp.sk/zasobnik-ziadosti-o-nfp/

Skočiť na hlavné menu