6,2 miliardy eur na udržateľnú, bezpečnú a efektívnu dopravnú infraštruktúru


Dátum: 22.06.2023

Obrázok k aktualite 6,2 miliardy eur na udržateľnú, bezpečnú a efektívnu dopravnú infraštruktúru
Komisia vybrala 107 projektov dopravnej infraštruktúry, ktoré získajú granty EÚ vo výške viac ako 6 miliárd eur z Nástroja na prepájanie Európy (NPE). Viac ako 80 % finančných prostriedkov sa použije na podporu projektov, ktoré zabezpečujú efektívnejšiu, ekologickejšiu a inteligentnejšiu železničnú sieť, vnútrozemskú vodnú dopravu a námorné trasy pozdĺž transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Projekty okrem toho posilnia koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré boli vytvorené na uľahčenie vývozu a dovozu Ukrajiny. S cieľom ďalej zvýšiť bezpečnosť a interoperabilitu železničnej dopravy EÚ sa na vlakoch a železničných tratiach v Česku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a na Slovensku nainštaluje Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Na cestách niekoľko členských štátov EÚ zavedie inteligentné dopravné systémy a služby (IDS), najmä kooperatívne IDS pre bezpečnejšiu a efektívnejšiu dopravu. Niekoľko členských štátov získa podporu pre európske projekty manažmentu letovej prevádzky s cieľom zvýšiť efektívnosť leteckej dopravy a vytvoriť jednotné európske nebo.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Zoznam ocenených projektov
Otázky a odpovede týkajúce sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci NPE v oblasti dopravy za rok 2022
 

Skočiť na hlavné menu