Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.sk


Dátum: 09.03.2016

Obrázok k aktualite Aktualizácia webového sídla www.op-kzp.sk
Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo aktualizované o nasledovné oznamy:
 
 
 Aktualizácia v časti Aktuality a v časti Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov o nasledujúci oznam:  Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.2, špecifický cieľ 1.2.3: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-pre-prioritnu-os-1-investicnu-prioritu-1-2-a-specificky-ciel-1/   

 Aktualizácia v časti Aktuality a v časti Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov o nasledujúci oznam:  Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.2, špecifický cieľ 1.2.3:  http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-pre-prioritnu-os-1-investicnu-prioritu-1-2-a-specificky-ciel-1-2/
Aktualizácia v časti Aktuality a v časti Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov o nasledujúci oznam:  Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.4, špecifický cieľ 1.4.1:  http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-pre-prioritnu-os-1-investicnu-prioritu-1-4-a-specificky-ciel-1/
 
Skočiť na hlavné menu