5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región


Dátum:

Obrázok k aktualite 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región
Stretnutie ministrov zodpovedných za výskum a inovácie, návštevu slovenského projektu Ochrana pred povodňami v Devíne, množstvo diskusií, platforiem aj workshopov – to všetko garantuje svojim účastníkom 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. - 4. novembra v novej budove Slovenského národného divadla a v hoteli Sheraton v Bratislave.
      Počas dvojdňového fóra s názvom Innovative Flows - Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region (Inovačné toky - voda, vedomosti a inovácie v dunajskom regióne) prinesie približne 700 účastníkov nový pohľad na vzájomnú spoluprácu krajín, ktoré spája rieka Dunaj v témach ako: znalostná spoločnosť, kvalifikovaní ľudia, konkurencieschopný región, vodné hospodárstvo, ochrana pred povodňami, spoločné inovácie, voda a poľnohospodárstvo, ideálny model nadnárodnej spolupráce a pod.
      Zaujímavou bude aj záverečná panelová diskusia na tému "Kam smeruje dunajský región?". V nej okrem iných vystúpia so svojimi príspevkami aj primátori miest, ktoré spája Dunaj a ktorých význam je pre dunajskú stratégiu kľúčový – až 75% populácie v podunajskom regióne totiž žije v mestách. Účastníci panelu – medzi nimi aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, budú hľadať odpovede na otázky, ako napríklad: Čo prinieslo posledných päť rokov stratégie pre podunajskú oblasť a čo je potrebné zmeniť? V ktorých oblastiach by mohla dunajská stratégia prispieť vo výraznejšej miere k riešeniu problémov miest? Ako najefektívnejšie aplikovať už osvedčené postupy? a ďalšie.
      Organizátorom fóra je Úrad vlády SR ako národný koordinátor stratégie spolu s Európskou komisiou. Slovenská republika je od 30. októbra 2015 predsedajúcou krajinou tejto formy spolupráce. Fórum bude ukončené prevzatím predsedníctva dunajskej stratégie Maďarskom. Kompletné informácie o fóre spolu s jeho programom sú zverejnené na oficiálnej stránke podujatia: http://www.danube-forum-bratislava.eu/

Skočiť na hlavné menu