3E Morava Nature


Dátum: 15.07.2021

Obrázok k aktualite 3E Morava Nature
Názov: 3E Morava Nature
3E Morava nature ekocentrum Piesocna
Krátky popis: Rieka Morava predstavuje spoločný výnimočný prírodný fenomén Rakúska a Slovenska. Spolu so svojimi lužnými oblasťami v podobe prirodzených a poloprirodzených biotopov po oboch stranách vodného toku a vzácnej paleontologickej lokality je súčasťou sústavy Natura 2000, cezhraničnej Ramsarskej lokality a vstupnou bránou do Alpsko-Karpatského koridoru. Súčasný nepriaznivý stav viacerých vzácnych prírodných lokalít a nedostatok manažmentových opatrení má za následok neustále zmenšovanie vzácnych habitatov a ohrozených druhov. Zlepšenie umožňuje cielený spoločný cezhraničný manažment prírodného územia, odborný dohľad, zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov a finančné kapacity. Hlavným cieľom projektu je preto obhospodarovanie biotopov spôsobom, umožňujúcim udržanie prepojenia biotopov, biodiverzitu a cenné funkcie ekosystému na oboch stranách rieky Moravy. Projektové aktivity zahŕňajú revitalizáciu a manažment 50 ha suchozemských a vodných biotopov, posilnenie environmentálnej výchovy spojenej s prírodnou turistikou. Zriadené boli 4 ekocentrá na posilnenie budúcej cezhraničnej spolupráce a na uvedomelú starostlivosť o prírodné bohatstvo územia rieky Moravy. Pomocou environmentálnej výchovy bude dennodenne informovaných aspoň 100 000 návštevníkov a hostí o prírodných hodnotách a starostlivosti o toto cezhraničné územie a zvýši sa akceptovateľnosť opatrení na jeho ochranu. Aktivity oslovia občanov a návštevníkov od 6 do 99 rokov, profesionálov a verejnosť. Rovnováha medzi rakúskymi a slovenskými partnermi a spolupráca s významnými strategickými partnermi zabezpečuje úspešnú cezhraničnú spoluprácu a merateľné výsledky v ochrane spoločnej krajiny a viditeľný dosah na cieľové skupiny.
Prijímateľ: Mesto Stupava, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Marktgemeinde Hohenau an der March, Mesto Gbely, Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, NÖ.Regional.GmbH, Trnavský samosprávny kraj, Verein March.Raum Ökotourismus und Förderung regionaler nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld, Weinviertel Tourismus GmbH, WUK Werkstätten und Kulturhaus

Celkové oprávnené náklady projektu: 2 617 894, 23 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 2 225 210, 09 EUR (EFRR) a 136 414, 43 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  211 290, 71 EUR
Operačný program:  Interreg V-A SK-AT
Doba realizácie projektu: apríl 2017 – január 2022
 
Skočiť na hlavné menu