• 24.10.2019_Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. Kráľa Nová Dubnica – Vybavenie odborných učební – súbor didaktických pomôcok - [714.87 kB]
  • Skočiť na hlavné menu