SIEA vyhlásila výzvu na zníženie energetickej náročnosti vo verejných budovách


Dátum: 22.12.2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v piatok vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívania obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov eur, informovala hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová.

Primárne je podpora zameraná na verejné administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení. Oprávneným žiadateľom môžu byť okrem subjektov štátnej správy, obcí, miest a vyšších územných celkov, aj nadácie, občianske združenia alebo neziskové a cirkevné organizácie, pokiaľ sa ich projekt týka verejných budov využívaných ako školy, školské zariadenia alebo na ubytovanie pre ľudí v núdzi," uviedla Valentová. Minimálna výška podpory na projekt je 200.000 eur a maximálna výška na projekt nesmie presiahnuť päť miliónov eur. Maximálna miera príspevku bude 100 %, v závislosti od dosiahnutej úspory primárnej energie. Na rozdiel od predchádzajúceho programového obdobia bude možné prostredníctvom jednej žiadosti získať podporu na dva druhy opatrení. Na znižovanie energetickej náročnosti budov je vyčlenených 133 miliónov eur a na využívanie obnoviteľných zdrojov 10 miliónov eur. "Pri znižovaní energetickej náročnosti budov bude možné prioritne podporiť napríklad zateplenie, výmenu otvorových výplní a modernizáciu systémov technických zariadení budov. Novinkou je, že zároveň bude možné financovať aj opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s efektívnosťou, ale napríklad zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia. Podporu tak bude možné využiť napríklad na debarierizáciu, dodala. Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzatvorené 9. februára 2024, nasledujúce v týždenných intervaloch. Pre záujemcov o podporu z tejto výzvy SIEA pripraví v priebehu januára informačný seminár. Presný termín zverejní na svojej webovej stránke.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu