Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží


Dátum: 14.04.2023

Obrázok k aktualite Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťažíC158_1
Názov: Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží
Krátky popis: Predmetom realizovaného projektu bolo vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na podrobný geologický prieskum životného prostredia. Cieľom geologickej úlohy bolo zabezpečenie podrobného prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 53  lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika predstavovali riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Účelom geologickej úlohy  bolo  získanie detailných podkladov o stave zložiek životného prostredia a podkladov pre sanáciu tých environmentálnych záťaží, kde bude potvrdené riziko.
Prijímateľ:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Celkové oprávnené náklady projektu:  6 821 460,55 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   6 821 460,55 EUR
Vlastné zdroje:    
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 11/2016 - 12/2021 (61 mesiacov)
C158_2
Skočiť na hlavné menu