Obec Varhaňovce je pozitívnym príkladom čerpania eurofondov


Dátum: 26.11.2022

Obrázok k aktualite Obec Varhaňovce je pozitívnym príkladom čerpania eurofondov
Vysokí predstavitelia Európskej komisie ocenili pokroky v práci s rómskou komunitou. Pozitívne príklady čerpania eurofondov si pozreli v rámci terénnej návštevy obce Varhaňovce (okres Prešov), ktorá je zapojená aj do pilotnej iniciatívy Catching-up Regions v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Foto: Eurokomisári vo Varhaňovciach
Obec Varhaňovce má za európske peniaze zrealizovaných viacero projektov. Ako uviedla dosluhujúca starostka obce Ľubica Pankievičová, v obci kde z 1500 obyvateľov žije 80 percent Rómov, vybudovali prístavbu materskej školy, komunitné centrum, zateplili obecný úrad a v rómskej osade vybudovali vodovod. Sanáciou prešla aj nelegálna skládka, vo výstavbe je zberný dvor i rodinné domy. „Vidíme prvé úspechy napríklad v tom, že máme nulovú kriminalitu, polovica Rómov si našla prácu vo firmách v Prešove a Košiciach, obyvatelia sa tu navzájom rešpektujú a pomáhajú si. A to je za posledné roky veľký pokrok,“ skonštatovala Pankievičová.
 
Predstavené projekty obce ocenili počas návštevy aj komisári Európskej komisie Elisa Ferreira a Nicolas Schmit. „Vidíme, že európske prostriedky sa tu využívajú účelne. Hoci s rómskymi komunitami sú problémy a zložitá práca, forma pomoci, akú máme možnosť spoznať v tejto obci, je nesmierne užitočná a pomáha komunite dostať sa na pracovný trh, zapojiť do výstavby vlastných domov, získať pracovné návyky či učiť finančnej gramotnosti. Znevýhodnené skupiny obyvateľov sú tiež Európania, sú to naši občania v ktorejkoľvek krajine sa nachádzame a sú dôležití, pretože tvoria desatinu populácie. Je našou úlohou, aby sme im poskytli príležitosti,“ uviedla komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira.
Foto: Stretnutie vo Varhaňovciach
 
Pomoc pri zlepšovaní životných podmienok ponúka aj iniciatíva Catching-up Regions, do ktorej je obec zapojená od roku 2019 ako jedna zo šiestich pilotných obcí Prešovského kraja v rámci komponentu zameraného na integráciu marginalizovaných rómskych komunít. V spolupráci s PSK obec podala sedem projektov v hodnote takmer 3,5 milióna eur. Jeden z nich je ukončený, dva sa aktuálne realizujú a ostatné budú ukončené do konca roka 2023. „Práve Varhaňovce sú príkladom dobrej praxe a integrovaného prístupu, a ja som rád, že sme sa do aktivity Európskej komisie a Svetovej banky zapojili a dokázali sme inšpirovať starostov a starostky, ktorí majú skúsenosť s rómskou komunitou a chcú im pripraviť lepšie podmienky pre život, a tým vylepšiť aj život majority v obci,“ ocenil predseda PSK Milan Majerský. Doplnil, že do iniciatívy sú zapojené aj obce Ostrovany, Dlhé Stráže, Varadka, Čičava a Krivany. „Teší ma, že táto iniciatíva doslova otvorila dvere a sprístupnila aj týmto menším obciam prístup k eurofondom, bez ktorých by rozvoj obcí nebol možný,“ dodal.
 
Vo Varhaňovciach sa ukončil projekt sanácie nelegálnej skládky a realizuje sa projekt vybudovania zberného dvoru a miestnych občianskych poriadkových služieb, ktoré dohliadajú na bezpečnosť a poriadok v obci. Do konca budúceho roka sa tu majú zrealizovať projekty výstavby vodovodu, kanalizácie a chodníkov. Mimo aktivít CURI je prínosom aj detašované pracovisko župnej SOŠ podnikania a služieb so sídlom v Lipanoch fungujúce priamo v priestoroch komunitného centra. Obec tiež intenzívne spolupracuje s mimovládnou organizáciou Projekt DOM.ov, v rámci ktorého pomáha rómskym rodinám so svojpomocnou výstavbou rodin
ných domov.

Štvrtková terénna návšteva vo Varhaňovciach sa uskutočnila v rámci konferencie Tvoríme lepšie Slovensko v Prešove, na ktorej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavilo Program Slovensko 2021 – 2027. V rámci tohto programu bude môcť Slovensko v novom programovacom období využiť takmer 13 miliárd eur.

Zdroj:SITA
 
Skočiť na hlavné menu