459 miliónov eur na spravodlivú klimatickú transformáciu Slovenska


Dátum: 24.11.2022

Obrázok k aktualite 459 miliónov eur na spravodlivú klimatickú transformáciu Slovenska
Komisia prijala plán spravodlivej transformácie územia pre Slovensko, v ktorom sa stanovuje stratégia investovania 459 miliónov eur z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Týmito finančnými prostriedkami sa podporí spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite v najzraniteľnejších regiónoch Slovenska. Fondom sa Slovensku pomôže do roku 2023 postupne ukončiť ťažbu uhlia a využívanie uhoľných elektrární. Podporí sa z neho najmä spravodlivá transformácia kovopriemyslu a chemického priemyslu v Hornonitrianskom regióne a Košickom Banskobystrickom kraji.
  • Trenčín/Hornonitriansky región: nové pracovné miesta a podpora energetickej efektívnosti – región je jedinou oblasťou, kde sa na Slovensku ťaží uhlie. Ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie v elektrárni Nováky sa má do roku 2023 postupne ukončiť. FST pomôže vytvárať nové pracovné príležitosti pre pracovníkov v uhoľnom sektore, ich rodiny a mladých ľudí, ktorí chcú žiť a pracovať v danom regióne. Z fondu sa podporia aj opatrenia v prospech energetickej efektívnosti verejných budov a inovatívne riešenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Košický kraj: nové zručnosti a nové pracovné miesta v zelených sektoroch – kraj výrazne závisí od priemyselných sektorov produkujúcich veľmi vysoké emisie skleníkových plynov, a preto má najväčší potenciál dekarbonizácie na Slovensku. V oceliarskom priemysle treba vykonať technologické zmeny s cieľom pomôcť krajine dosiahnuť klimatické ciele. FST pomôže rekvalifikovať a zlepšiť zručnosti približne 2 400 pracovníkov v oceliarskom priemysle. Vďaka fondu sa takisto vytvoria nové pracovné príležitosti v zelených sektoroch, v sektore energie z obnoviteľných zdrojov, uskladňovania energie a modernizácie sietí diaľkového vykurovania, čo prinesie úspory energie.
  • Banskobystrický kraj: energetická efektívnosť a geotermálna energia – kraj je jedným z najmenej rozvinutých na Slovensku, pričom viaceré okresy závisia od priemyselných sektorov s veľmi vysokými emisiami skleníkových plynov. FST pomôže so zvýšením energetickej efektívnosti vo verejných budovách a využívaním geotermálnych zdrojov energie, ako aj s celoživotným vzdelávaním pracovníkov a podporou odborných škôl.
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Schválený strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky  
Komisia dnes schválila strategické plány spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Česka a Slovenska v hodnote 5,6 miliardy eur a 3,3 miliardy eur. Predstavujú celkový rozpočet EÚ vo výške 8,9 miliardy eur. Z celkového rozpočtu EÚ týchto dvoch krajín sa 3 miliardy eur vyčlenia na environmentálne a klimatické cieleekologické schémy a viac ako 200 miliónov eur na mladých poľnohospodárov. Cieľom plánu Slovenska je zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť svojho poľnohospodárskeho sektora a zároveň chrániť prírodné zdroje. Dodatočná ročná podpora vo výške 370 miliónov eur pomôže slovenským poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, keďže 61 % slovenskej poľnohospodárskej pôdy patrí do tejto kategórie. S pomocou podpory SPP plán pre Slovensko usiluje, aby sa 20 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku obhospodarovalo ekologickým spôsobom do roku 2030. Rozvoj vidieka je takisto veľkou súčasťou plánu Slovenska, pretože sa ním podporí vytvorenie 1 500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov. Viac informácií o každom pláne, ako aj členenie ich rozpočtu na SPP sú k dispozícii v prehľade dokumentov. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Skočiť na hlavné menu