OZNAM


Dátum: 20.07.2022

Obrázok k aktualite OZNAM
Vážení prijímatelia z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020,
 
z pozície Riadiaceho orgánu OP TP si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s účinnosťou od 01. 08. 2022 mení svoje sídlo.
Novým sídlom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa od uvedeného dátumu stáva:
 
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava
 
Telefonické kontakty, e-mailové adresy a ostatné identifikačné údaje ministerstva ostávajú nezmenené.
 

Skočiť na hlavné menu