Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR


Dátum: 01.07.2022

Obrázok k aktualite Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR
Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo - orientovaných projektov v gescii MH SR_3.2 - zverejnené dňa 1.7. 2022
Skočiť na hlavné menu