Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1


Dátum: 09.06.2022

Obrázok k aktualite Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1
Na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 11 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“, zverejneného dňa 12.05.2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 06. 2022.
Konsolidovana_verzia_VYZ_7_zmena_11
Zmena_11_VYZ_7
Zmena_11_VYZ_7
Skočiť na hlavné menu