Očová, Zvolenská Slatina-odvedenie a čistenie odpadových vôd


Dátum: 08.04.2022

Obrázok k aktualite Očová, Zvolenská Slatina-odvedenie a čistenie odpadových vôd
Ocova_4
 
Názov: Očová, Zvolenská Slatina-odvedenie a čistenie odpadových vôd
Krátky popis: Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách Očová a Zvolenská Slatina v okrese Zvolen. Výsledkom projektu je novovybudovaná kanalizačná sieť v 2 aglomeráciách v celkovej dĺžke 24,92 km, ktorá je napojená na jednu novovybudovanú ČOV v Očovej a zrekonštruovanú a kapacitne rozšírenú ČOV vo Zvolenskej Slatine.
Prijímateľ:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Celkové oprávnené náklady projektu:  10 006 370,09 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   9 005 733,08 EUR
Vlastné zdroje:   1 000 637,01 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 08/2017 - 06/2021 (46 mesiacov)
Ocova_16
Skočiť na hlavné menu