Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“,
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“, zverejneného dňa 12.05.2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 15. 10. 2021.
Zmena_9_VYZ_7
Zmena_9_VYZ_7
Priloha_k_zmene_9_VYZ_7
Konsolidovana_verzia_VYZ_7_zmena_9


 
Skočiť na hlavné menu