Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2


Dátum: 30.07.2021

Obrázok k aktualite Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ vyhláseného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 30.07.2021.
Konsolidovana_verzia_VYZ_15_zmena_8
zmena_8_VYZ_15
Zmena_8_VYZ_15
Prilohy_k_zmene_8_VYZ_15

Skočiť na hlavné menu