TreBuChet - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície


Dátum: 15.07.2021

Obrázok k aktualite TreBuChet - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície
Názov: TreBuChet - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície

logo_trebuchet


Krátky popis: Cieľom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce zvýšiť atraktívnosť kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničných regiónov Bučovíc, Trenčína a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Symbolom projektu sa stal trebuchet - ďalekonosný katapult, ktorý slúžil predovšetkým na obranu budov a opevnení v stredoveku. Symbolizuje historické prepojenie dvoch nedobytých pevností.
V rámci projektu prebehla na Trenčianskom hrade rekonštrukcia, ktorou vznikol úplne nový návštevnícky okruh a hrad sa tak stal svojou sprístupnenou plochou druhým najväčším na Slovensku. Zrekonštruované bolo južné opevnenie, vznikol tak nový vchod cez Mlynskú vežu. Vybudovaný bol most ponad hradnú priekopu, ktorý sa napája na spodný portál v hradbovom múre. Vnútornou priekopou a schodiskom sa prejde až k Jeremiášovej veži, na horný hrad. Vybudovaná je aj celkom nová prístupová cesta cez lesopark Brezina, zrenovoval sa Čerešňový sad. Mesto Trenčín tu vybudovalo tematický náučný chodník. Vznikla tak úplne nová oddychová zóna pre rodiny s deťmi.
U cezhraničného partnera moravského mesta Bučovice sa v rámci projektu obnovilo takmer 10ha Lesoparku Kalvária nad mestom z konca 19. storočia. Vznikol nový prístup do lokality Kalvárie zo severnej strany lesoparku, upravená bola cestná sieť vrátane hlavnej prístupovej komunikácie a verejné osvetlenie.
 
Prijímateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Bučovice, mesto Trenčín
Celkové oprávnené náklady projektu:  2 993 970, 53 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 544  874, 94 EUR (EFRR) a 247 971, 66 (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  201 123, 93 EUR
Operačný program:  Interreg V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: 1.1.2018 – 31.5.2021
 
 
 
Skočiť na hlavné menu