Pri implementácii OP Kvalita životného prostredia nie sú problémy


Dátum: 23.06.2021

Pri implementácii operačného programu (OP) Kvalita životného prostredia (KŽP) nie sú problémy, ktoré by ohrozili vyčerpanie rozpočtových záväzkov, pozastavenie platieb alebo realizáciu programu. Vyplýva to z informácie o stave implementácie OP KŽP k 31. máju 2021 a opatreniach na zabezpečenie splnenia jej cieľov, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.

Spomedzi stanovených úloh sa ako problematické javí zabezpečenie kontrahovania do 90 percent alokácie programu. Problematické sa javí aj dosiahnutie plného objemu čerpania 400 miliónov eur z eurofondov do konca roka 2021, tvrdí Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Riadiaci orgán pre operačný program bude spolu so sprostredkovateľskými orgánmi vykonávať a naďalej prijímať opatrenia, aby bola úroveň kontrahovania a čerpania zdrojov na konci roka čo najvyššia, deklaruje MŽP v materiáli.

V rámci OP KŽP bolo vyhlásených 84 výziev v objeme približne 3,25 miliárd eur. To predstavuje podľa materiálu 115 percent alokácie operačného programu. Celkovo je zazmluvnených 2090 projektov v sume 2,09 miliárd eur zo zdrojov Európskej únie. Z toho 1061 projektov je riadne ukončených a 1029 projektov je v procese implementácie, uviedol envirorezort.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu