Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Brestovany


Dátum: 14.05.2021

Obrázok k aktualite Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Brestovany
 
Brestovany_1


 
Názov: Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Brestovany
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom výstavby kompostoviska a obstarania strojno-technologického vybavenia (traktor, prekopávač kompostu, štiepkovač), za účelom zvýšenia úrovne zhodnocovania BRKO v obci. V rámci projektu boli naplnené merateľné ukazovatele k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov o 100,00 t/rok a k zvýšeniu kapacity recyklácie odpadu o 100 t/rok. Realizáciou projektu boli vytvorené nové pracovné miesta s pozitívnym dopadom na zlepšenie zamestnanosti v regióne.
 
Prijímateľ:  Obec Brestovany
Celkové oprávnené náklady projektu:  442 499,10 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   420 374,15 EUR
Vlastné zdroje:   22 124,95 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 06/2017 - 11/2020 (42 mesiacov)
 Brestovany_3
Skočiť na hlavné menu