• 17.09.2019_Vypracovanie analýzy na predmet zákazky „Pasportizácia zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných modelov spolupráce v problematike inteligentnej mobility“ - [329.7 kB]
  • Skočiť na hlavné menu