Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov


Dátum: 12.03.2021

Obrázok k aktualite Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
Bardejov_
Názov: Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a zníženie množstva KO, prostredníctvom výstavby kompostárne v areáli bývalej skládky odpadov Lukavica na k. ú, Komárov. Predmetom projektu bol aj nákup vybavenia a technických zariadení potrebných na ekologické spracovanie BRO. Prínosom projektu je zlepšenie životných podmienok obyvateľov mesta a eliminácia vzniku čiernych skládok v meste Bardejov a jeho okolí.
 
Prijímateľ:  Mesto Bardejov
Celkové oprávnené náklady projektu:  2 631 543,67 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 499 966,49 EUR
Vlastné zdroje:   131 577,18 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 01/2018 - 06/2019 (18 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu