Odprášenie Úpravne uhlia


Dátum: 16.01.2021

Obrázok k aktualite Odprášenie Úpravne uhlia
USSK_Odprašovanie aglomerácie_pás č. 3
Názov:
Odprášenie Úpravne uhlia 
 
Krátky popis: Prostredníctvom projektu bolo dosiahnuté ročné zníženie množstva emisií TZL až o 3 812,19 kg, čo je pokles o 68,60 % oproti priemeru za predchádzajúce 3 roky,  pri max. výstupnej koncentrácii 8 mg.Nm-3. Rozhodujúcimi zariadeniami, ktoré priniesli tento želaný efekt bol nový systém zákrytov a zachytávania TZL a ich odsávania pomocou vzduchotechnických potrubí do nového filtračného zariadenia s regeneráciou tlakovým vzduchom. Konečným prínosom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov v dotknutom regióne a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida.
 
Prijímateľ:  U. S. Steel Košice, s. r. o.
Celkové oprávnené náklady projektu:  684 450,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   376 447,50 EUR
Vlastné zdroje:   308 002,50 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 03/2018 - 10/2019 (20 mesiacov)
Fotodokumentácia: Bola zaslaná v rámci fotodokumentácie - mapa projektov OP KŽP.
 

Skočiť na hlavné menu