Prievidzská radnica vybuduje v materskej škole Mišúta mestské detské jasle


Dátum: 02.09.2020

Obrázok k aktualite Prievidzská radnica vybuduje v materskej škole Mišúta mestské detské jasle
Samospráva Prievidze plánuje vybudovať mestské jasle. Rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov chce dosiahnuť rekonštrukciou pavilónu materskej školy (MŠ) na ulici A. Mišúta. Cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa prác.

 "Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky na súlad rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie sa žien s deťmi do troch rokov na trh práce. Vybudovaním zariadenia sa tak bude komplexne riešiť starostlivosť o deti v predškolskom veku na území mesta," informoval pred časom hovorca mesta Michal Ďureje.

Zariadenie bude mať podľa neho kapacitu 20 detí, projektom samospráva sleduje i zníženie energetickej náročnosti objektu, kde budú jasle sídliť. V rámci projektu zabezpečí úpravy objektu MŠ, nutnosťou bude i prístavba kočikárne. "Súčasťou projektu budú aj stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov sauny s ochladzovacím bazénom a ich príslušenstvom, ktoré si mesto uhradí z vlastných zdrojov. Počítame i s úpravou detského ihriska s umiestnením herných prvkov a dotvorením priestoru novou výsadbou," priblížil Ďureje.

Náklady na rekonštrukciu pavilónu samospráva odhadla na 460. 269,70 eura bez dane z pridanej hodnoty. Svoje ponuky môžu firmy predkladať do 5. októbra. Kritériom pre výber víťaza súťaže je najnižšia cena.

Na realizáciu svojho zámeru získala radnica financie z integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 494.609,89 eura, nenávratný finančný príspevok 469.879,40 eura.
 

Zdroj: TASR


Skočiť na hlavné menu