Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite Vybudovanie zberného dvora v meste PiešťanyPiešťany_6
Piešťany_17Piešťany_13
Názov: Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
Krátky popis: Projekt bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom výstavby nového zberného dvora v bývalom priemyselnom parku, nákupu techniky a vybavenia zberného dvora. Stavebné práce pozostávali z rekonštrukcie existujúcej prevádzkovej budovy a vybudovania skladov, garáží, spevnených plôch, kanalizácie (odvodnenie ZD), mostovej cestnej váhy a kamerového systému. Zakúpené zariadenia a vybavenie ZD pozostávali z traktora s príslušenstvom (náves, čelný nakladač, drvič BRO, lyžica jednoduchá, lyžica s horným hydraulickým pridržiavačom s drapákmi, vidly paletové otočné, predná radlica - šípová), motorového vysávača lístia a rôznych typov kontajnerov na triedenie odpadov. Prínosom projektu je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie v meste a jeho okolí.
 
Prijímateľ:  Mesto Piešťany
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 319 638,92 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 253 656,97 EUR
Vlastné zdroje:   65 981,95 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 05/2016 - 10/2018 (30 mesiacov)
Fotodokumentácia:  
 
 
Skočiť na hlavné menu