Informačný seminár odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb v Nitre


Dátum: 27.02.2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR  v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Nitrianskom samosprávnom kraji organizujú seminár s názvom „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb“.

Dátum konania: 27. a 28. február 2020

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4 Nitra, prednášková miestnosť – Štúdio

Prihlasovanie na uvedený informačný seminár, alebo na ďalšie semináre v rámci Národného projektu Kvalita sociálnych služieb je možné na stránke projektu: Po kliknutí na tento odkaz 

Viac informácií Vám poskytne: Mgr. Andrea Ambrušová / Koordinátorka odbornej prípravy hodnotitelia (andrea.ambrusova@ia.gov.sk / +421 908 675 946)

 

Program seminára – 27.02.2020

08:30 – 08:45 Otvorenie seminára a predstavenie IPC pre EŠIF NSK
08:45 – 12:00 Úvod Ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality Kvalita „na papieri“ a v praxi
12:00 – 12:30 OBED
12:30 – 17:00 Manažovanie systému kvality Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

Program seminára – 28.02.2020
08:30 – 12:00 Procedurálne podmienky kvality Personálne podmienky kvality
12:00 – 12:30 OBED
12:30 – 17:00 Prevádzkové podmienky kvality Podmienky kvality v kontexte špecifík cieľových skupín a druhov sociálnych služieb

Účasť na seminári je bezplatná, účastníkom bude zabezpečené občerstvenie. Potvrdenie o účasti je možné overiť podpisom lektora na Vašom cestovnom príkaze, alebo Vám IA MPSVR SR na požiadanie zašle kópiu prezenčnej listiny. V závere seminára Vám bude budeme vydané osvedčenie o absolvovaní seminára.


Skočiť na hlavné menu