Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotrasa CT01


Dátum: 10.02.2020

Obrázok k aktualite Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotrasa CT01

Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotrasa CT01
turna
Kód projektu: NFP302011G290
Popis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie cyklochodníkov v obci Trenčianska Turná s celkovou dĺžkou trás 556,99 m o výmere 1710m2 a oddychovej plochy, ktorá bude mať výmeru 32m2. Realizácia projektu bude prebiehať v katastrálnom území obce Trenčianska Turná. Realizáciou predkladaného projektu sa podporí rozvoj fyzických ako aj športových zručností tak mládeže ako aj ostatných obyvateľov obce. Projektom sa zabezpečí kvalitatívne zlepšenie športovej infraštruktúry.
turna2
Cieľ projektu:  Hlavným cieľom navrhovaných trás je prepojenie okrajov intravilánu obce na lokálne a regionálne cyklotrasy. Stavba sa výškovo prispôsobuje existujúcej zástavbe, ceste III.triedy a miestnym komunikáciám.

Hlavné aktivity projektu:
Cyklotrasa CT01 sa nachádza v severnej časti obce Trenčianska Turná pri ceste III/1885, skladá sa z 2 úsekov a prepája železničnú stanicu s miestnymi komunikáciami v západnej časti obce. Pri železničnej stanici je navrhnutá oddychová plocha s prístreškom , stojanom na bicykle, informačnou tabuľou a smetným košom. Celková dĺžka je 563m, plocha je 1730m2. Kryt cyklochodníkov bude z asfaltobetónu. Okraje cyklochodníka sú z betónových obrúb. Oddychová plocha je navrhnutá z betónovej dlažby s navrhnutým dreveným prístreškom s lavicami a stolom, odpadkovým košom, informačnou tabuľou a betónovým stojanom na bicykle. Oddychová plocha bude mať výmeru 32m2.
turna3
Situácia po realizácii projektu:
Po ukončení realizácie projektu bude obec Trenčianska Turná koordinovať všetky potrebné aktivity pre zabezpečenie prevádzky a údržby cyklochodníkov, ktoré budú umiestené v katastrálnom území Trenčianska Turná. Projektom sa zabezpečí kvalitatívne zlepšenie športovej infraštruktúry. Okrem tohto prínosu predkladaný projekt má aj krajinotvornú funkciu.
 turna4
Prijímateľ: Obec Trenčianska Turná
Celkové oprávnené náklady projektu:  97 833,18 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 92 941,52 €
Vlastné zdroje: 4 891,66 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: marec 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:  júl 2018
 
Skočiť na hlavné menu