Informačný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb v Prešove


Dátum: 02.12.2019

Obrázok k aktualite Informačný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb v Prešove
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Prešovskom kraji v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb.

Dátum konania: 2. – 5. 12.2019
Miesto: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, školiaca miestnosť IPC – 1. podlažie, Námestie mieru 2, Prešov

Program na stiahnutie

Tešíme sa na Vašu účasť
Skočiť na hlavné menu