Výzvy na výber odborných hodnotiteľov


Dátum: 30.10.2019

Obrázok k aktualite Výzvy na výber odborných hodnotiteľov
V zmysle Systému riadenia EŠIF a Metodického pokynu CKO č.29 si Vás dovoľujeme informovať , že  MDV SR v súvislosti s hodnotením ŽoNFP projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo nasledovné výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre prioritné osi č. 1-6:

VÝZVU č. 1/2019 pre prioritnú os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov a prioritnú os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
VÝZVU č. 2/2019 pre prioritnú os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE) a prioritnú os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
VÝZVU č. 3/2019 pre prioritnú os 3 - Verejná osobná doprava
VÝZVU č. 4/2019 pre prioritnú os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
VÝZVU č. 5/2019 pre prioritnú os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov, prioritnú os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE), prioritnú os 3 - Verejná osobná doprava, prioritnú os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), prioritnú os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) a prioritnú os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

Všetky výzvy TU
Skočiť na hlavné menu