Výzva na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2019-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rôzne zamerania výziev prioritnej osi 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vrátane príloh s kódom výzvy OPLZ-OH-PO6-2019-1 operačného programu Ľudské zdroje.

Dátum vyhláseia výzvy: 22.5.2019

Výzva v znení zmeny č. 1 na výber odborných hodnotiteľov so SZ (PDF, 551 kB)

Zmena výzvy č. 1 na výber odborných hodnotiteľov (PDF, 381 kB)

Príloha č. 1 (DOCX, 77 kB)  - Zmena č. 1 žadosti o zaradenie odborného hodnotiteľa so SZ

Príloha č. 2 (DOCX, 140 kB) - Absolvovaná prax a skúsenosti so SZ


Skočiť na hlavné menu