Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2


Dátum: 12.07.2019

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2
Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“. Zmena je účinná od 15.07. 2019.
zmena č. 1_2018_14
Skočiť na hlavné menu