Odborný seminár „Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov“ v Trnave


Dátum: 16.09.2019

Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s odborným lektorom Mgr. Branislavom Hudecom z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na odborný seminár „Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov“, ktorý sa uskutoční dňa 16. septembra 2019 v hoteli IMPIQ, B.S. Timravy 2 v Trnave.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10. septembra 2019 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Skočiť na hlavné menu