R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza


Dátum: 20.02.2019

Obrázok k aktualite R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza
Názov: R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza

Krátky popis :
Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša bude spojený s plánovaným susedným úsekom R2 Zvolen západ – Zvolen východ v km 0,000. Projekt končí v km 7,850 pred plánovanou križovatkou Pstruša, ktorá je súčasťou susedného úseku R2 Pstruša – Kriváň. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím. Na začiatku úseku, vo Zvolene východ, rýchlostná cesta R2 bude pripojená na cestu I/50 križovatkou cez privádzač dĺžky 1 300 m. Privádzač sa pripája na cestu I/50 kruhovým objazdom. Na úseku bude 6 mostov s celkovou dĺžkou 839,7 m a jeden most nad R2 dĺžka 60,5m.
 pstrus3pstrus
 pstrus2
Prijímateľ:  Národná diaľničná spoločnosť
 
Celkové oprávnené náklady projektu: 51 238 926,32 € bez DPH
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   44 07 0600,52 € bez DPH
Vlastné zdroje:  7 168 325,80 € bez DPH
 
Operačný program:  Operačný program Doprava a Operačný program Integrovaná Infraštruktúra

Doba realizácie projektu:  Ukončené december 2017
 
 
Skočiť na hlavné menu