11 miliárd eur pomoci REACT-EÚ na rok 2022 je už k dispozícii


Dátum: 24.11.2021

Obrázok k aktualite 11 miliárd eur pomoci REACT-EÚ na rok 2022 je už k dispozícii
Komisia zverejnila alokáciu zdrojov REACT-EU na rok 2022. Na programy v rámci politiky súdržnosti vo všetkých 27 členských štátoch je k dispozícii približne 11 miliárd eur (v bežných cenách). Tieto prostriedky dopĺňajú takmer 40 miliárd eur sprístupnených v roku 2021. Členské štáty budú môcť naďalej vykonávať opatrenia na obnovu po kríze, ktoré sú zamerané na zvyšovanie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti a podnikov, ako aj podporu najzraniteľnejších skupín. Zároveň majú prispievať k napĺňaniu ekologických a digitálnych priorít inteligentnej, udržateľnej a súdržnej obnovy. Zdroje REACT-EU sa uvoľňujú v dvoch tranžiach, aby sa v plnej miere zachytil vyvíjajúci sa sociálny a hospodársky dosah pandémie. Prideľovanie prostriedkov vychádza z HDP, nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí v jednotlivých krajinách. Okrem toho sa pri rozdeľovaní prostriedkov zohľadňuje aj dosah pandémie koronavírusu na hospodárstvo jednotlivých členských štátov na základe štatistických údajov z 19. októbra 2021. REACT-EU bol úplne prvým nástrojom použitým v rámci nástroja NextGenerationEU. Prvá platba vo výške 800 miliónov eur sa vykonala 28. júna 2021. Pružné schválenie opatrení umožnilo členským štátom alokovať 37 miliárd eur, pričom celkovo dosiahli platby výšku 6,1 miliardy eur. Na tieto schválené opatrenia sa použije 23,3 miliardy eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 12,8 miliardy eur z Európskeho sociálneho fondu a 0,5 miliardy eur z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.
Podrobnosti:
Tlačová správa
Informačná stránka REACT-EU
REACT-EU: otázky a odpovede
REACT-EU: sledovanie pokroku v reálnom čase
 

Skočiť na hlavné menu