Archív dokumentov a harmonogramov

 
Integrovaný regionálny operačný program Operačný program Integrovaná infraštrúktúra Operačný program Efektívna verejná správa
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Rybné hospodárstvo
Operačný program Technická pomoc
Operačný program Výskum a Inovácie
Program rozvoja vidieka
Programy cezhraničnej spolupráce
Zoznam clenov pracovnej komisie
Zoznam členov pracovnej komisie platný od 15.02.2017
Zoznam členov pracovnej komisie platný od 01.08.2017
Zoznam členov pracovnej komisie platný od 1.10.2017
 


 
 
Skočiť na hlavné menu