V Operačnom programe Technická pomoc už len elektronicky


Dátum: 06.11.2017

Obrázok k aktualite V Operačnom programe  Technická pomoc  už len elektronicky
Žiadne chodenie na poštu, podateľňu, administratívne náklady na projekty znížené na minimum!
Odo dnes môžu  prijímatelia  z Operačného programu Technická pomoc (OP TP) komunikovať rýchlejšie a modernejšie. Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pripravil od 6. novembra 2017 ako prvý z operačných programov možnosť využívania elektronickej komunikácie pre zasielanie dokumentácie súvisiacej s implementáciou projektov v rámci OP TP.  Ide najmä o nasledujúce dokumenty :
 
  • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
  • Žiadosť o platbu,
  • Monitorovacia správa,
  • Žiadosť o kontrolu VO,
  • Žiadosť o zmenu projektu / zmluvy .
Plná elektronizácia sa dotýka aj ostatnej dokumentácie, ktorou sú napríklad stanoviská, doplnenia informácií, doplnenia podporných materiálov, podkladov a pod. .
Elektronická komunikácia je zabezpečovaná cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na stránke www.slovensko.sk  prostredníctvom novej elektronickej služby Úradu vlády SR - Podanie na RO OP TP - dokumenty k projektom. Do elektronickej schránky každého prijímateľa na ÚPVS budú zároveň zasielané všetky rozhodnutia a súvisiaca dokumentácia za RO OP TP.
Link na elektronickú službu na UPVS je: https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&InstitutionName=%C3%9Arad%20vl%C3%A1dy%20Slovenskej%20republiky%20%E2%80%93%20RO%20OPTP .
 
V súčasnosti  je síce  v platnosti prechodné obdobie používania listinnej, aj elektronickej komunikácie, avšak  RO OP TP odporúča prijímateľom  už v tejto chvíli využívať jednoduchšie predkladanie dokladov.  V blízkej budúcnosti  bude OP TP vyžadovať od svojich prijímateľov  výlučne elektronickú komunikáciu.
Úrad vlády SR – sekcia operačných programov
www.vlada.gov.sk
www.optp.vlada.gov.sk
 

Skočiť na hlavné menu