IPC pre Banskobystrický kraj spoluorganizuje informačný seminár k výzvam OP ĽZ


Dátum: 23.11.2017

Obrázok k aktualite IPC pre Banskobystrický kraj spoluorganizuje informačný seminár k výzvam OP ĽZ
Dňa 23. novembra 2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj organizujú Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 "Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením" a k výzve OP ĽZ DOP2017/3.2.1/01 "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (MRR) ".

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu